sharewashing

att framställa betalda tjänster som en form av delning (sharing). Uttrycket anspelar på whitewashing, på svenska skönmålning. – Jämför med cloud­washing och green­washing.