sharewashing

(delningssvada) – framställande av betalda tjänster som en form av delning (sharing). Uttrycket anspelar på whitewashing, på svenska skönmålning.

[fildelning] [jargong] [ord på –washing] [ändrad 31 januari 2022]