generativ konst

konst som har skapats av avancerade datorprogram. – En människa ger programmet instruktioner om motiv, stil, färgskala och annat. Programmet framställer sedan en bild eller annan skapelse utan mänsklig medverkan. För att detta ska vara möjligt krävs att programmet (en bildgenerator) har tillgång till ett stort underlag med olika motiv (se skövling) och förmåga att känna igen vad som finns i motiven samt att knyta detta till den mänskliga operatörens instruktioner. Resultatet blir ofta något som påminner om collage – se också diffusion. – Ett känt exempel på generativ konst är programmet DALL‑E från 2021. – Huruvida generativ konst kan kallas för konst kan diskuteras – detta kan ses som en parallell till diskussionen om artificiell intelligens. Generativ konst säljs ofta som NFT (non‑fungible tokensicke‑fungibla objekt). – På engelska: generative art.

[bildbehandling] [generativ AI] [konst och litteratur] [ändrad 27 februari 2023]

Dagens ord: 2022-07-07