greenwashing

”grönmålning” – att framhålla en produkts miljövänliga aspekter (för att dra uppmärksamheten från annat). Uttrycket anspelar på whitewashing, skönmålning. (Jämför med cloudwashing och sharewashing.)