greenwashing

”grönmålning” – framhållande en produkts miljövänliga aspekter, vare sig det är befogat eller inte. (Eller för att dra uppmärksamheten från annat). Uttrycket anspelar på whitewashing – skönmålning.

[jargong] [marknadsföring] [ord på –washing] [ändrad 9 juni 2020]