Dreamfilm

en svensk webbsajt som har fildelat filmer utan tillstånd och vars utgivare i januari 2019 dömdes att betala sammanlagt 650 000 kronor i ersättning och skadestånd till Svensk Filmindustri, SF. Fyra personer har dessutom tidigare dömts till fängelse i sex till tio månader för Dreamfilms verksamhet (se domslut). Domänen dreamfilm.se drogs också in. – SF stämde Dreamfilm för att sajten under 2013—2015 hade fildelat sammanlagt 45 filmer utan tillstånd (genom så kallad fulströmning). Tv‑serien Maria Wern togs till grund för SF:s anspråk på ungefär 9,9 miljoner kronor i ersättning för det olovliga utnyttjandet av verket och skadestånd. Skuldfrågan var uppenbar, men i tingsrätten sänktes ersättningen till en miljon kronor plus 50 000 kronor i skadestånd. Hovrätten höjde ersättningen till fyra miljoner, men beviljade inget skadestånd. I januari 2019 sänkte Högsta domstolen ersättningen till 400 000 kronor plus 250 000 kronor i skadestånd till SF. Domen, som är prejudicerande, ses som ett underkännande av filmbolagens högt tilltagna beräkningar av vad de förlorar på piratkopiering. Se artikel av professor Mårten Schultz. Högsta domstolens domslut finns på denna länk. – IDG:s artiklar om Dreamfilm: länk.

[pirat] [rättsfall] [upphovsrätt] [22 januari 2019]

Åsa-Nisse-målet

rättegångarna mot den person som olovligt hade spritt kopior av bland annat filmen Åsa-Nisse: Wälkom to Knohult från 2011 genom sajten Swepiracy. Det var två parallella processer: dels ett brottsmål som gällde upphovsrätten, dels ett skadestånds­mål som drevs av Rättighetsalliansen på uppdrag av upphovsrättsägaren Nordisk film (nordiskfilm.com). Nordisk film krävde först 24,9 miljoner kronor i skadestånd, men förlikning den 7 september 2017 slutade med att skade­ståndet blev 400 000 kronor. Det återstår att avgöra hur mycket av den åtalades pengar som ska förverkas, eftersom han anses ha tjänat dem på olaglig verksamhet, i det allmänna brottsmålet. – I Norrköpings tingsrätt hade mannen i oktober 2016 dömts till villkorlig dom och samhällstjänst för brott mot upp­hovs­rätten och till att betala sammanlagt 1,7 miljoner kronor i skadestånd. Båda parterna överklagade till Göta hovrätt, där målet togs upp den 5 september 2017. Kort därefter meddelade hovrätten att parterna nått förlikning.

– In English: The ”Åsa-Nisse court case” concerned the illegal file sharing of the Swedish movie Åsa-Nisse: Wälkom to Knohult and other movies at the Swepiracy web site. The web site was seized by Dutch police and closed down in 2012, but the court case against the person who had run the web site has lasted until September 2017. It was actually two parallel court cases, one criminal court case about copyright infringement, one civil action for damages brought by the copyright holder Nordisk film, which sued for 24.9 million Swedish kronor (about three million dollars). The defendant was found guilty in the lower court in October, 2016, and given a suspended sentence with community service; damages were set at 1.7 million kronor. Both parties appealed. On September 7, 2017, the parties settled out of court. The defendant is to pay 400,000 Swedish kronor to Nordisk film. However, in the criminal court case, it remains to be determined if some of the defendants money should be forfeit, and if so, how much. – More summaries in English.

[pirat] [rättsfall och skandaler] [upphovsrätt] [ändrad 4 juli 2019]

Swepiracy

svensk sajt för fildelning, stängd av polisen 2012. Anledningen var att Swepiracy spred piratkopierade filmer och därmed inkränkte på upp­hovs­rätten. – Läs mer under Åsa-Nisse-målet.

– In English: Swepiracy was a Swedish web site that made pirated copies of movies available to the public by file sharing. It was closed down by Swedish police in 2012. On October 11, 2016, the owner of the site was sentenced to pay 1.7 million Swedish kronor (more than 200,000 U.S. dollars) in damages to the copyright holding film com­pa­nies. He was also sentenced to 100 hours of community service and given a suspended sentence. The verdict was appealed, see Åsa-Nisse-målet. – For more summaries in English, click here.

[pirat] [rättsfall och skandaler] [upphovsrätt] [ändrad 13 september 2017]

Sci-Hub

Foto på Alexandra Elbakyan.
Alexandra Elbakyan.

en webbsajt med miljoner vetenskapliga och lärda artiklar, fritt och gratis tillgängliga. – Sci-Hub grundades 2011 av den kazakstanska forskaren Alexandra Elbakyan. Bakgrunden är att många lärda och vetenskapliga artiklar på webben finns bakom betalväggar, och är dyra att ladda ner, särskilt för forskare som behöver läsa många artiklar. Före internet kunde man läsa artiklarna gratis i tryckta tidskrifter i forskningsbibliotek. – Sci‑Hub dömdes i juni 2017 av en domstol i New York att betala 15 miljoner dollar i skadestånd för intrång i upphovsrätten till förlaget Elsevier (elsevier.com), som äger den ekonomiska rätten till många av artiklarna. Det bedöms som ett slag i luften, eftersom Sci‑Hub inte har några tillgångar i USA. – I februari 2018 meddelade Cloudflare (cloudflare.com), den tjänst som förmedlar Sci‑Hubs material till Sci‑Hubs webbsidor, att den upphör med tjänsten. Det följer av ett annat amerikanskt domstolsutslag som ålägger sökmotorer och webbtjänster att blockera Sci‑Hub. – I september 2018 stämde Elsevier den svenska internetoperatören Bahnhof (bahnhof.se) inför Patent- och marknadsdomstolen (länk) för att tvinga Bahnhof att blockera Sci‑Hub. Bahnhof svarade med att blockera Sci‑Hub innan domstolen hade sagt sitt, men blockerade samtidigt också Elseviers och Patent- och marknadsdomstolens webbsidor (se pressmeddelande). – Se scihub.org – Läs också om LibGen.

[forskning] [gratis] [pirat] [upphovsrätt] [utbildning] [ändrad 17 december 2018]

Kickass Torrents

kickass(KAT) – webbsajt som är ett omfattande index över torrent-filer, stängd från den 20 juli 2016. Kickass Torrents underlättar alltså sökning efter och hämt­ning av material som har publicerats i Bit­torrent-systemet. Till stor del är det filmer och tv-program. – Kickass Torrents grundades 2008, och fick över en miljon besökare dagligen. Det räknades som den största sajten i sitt slag. – Sajten har upprepade gånger dragits inför rätta för intrång i upphovsrätten och fått sin domän beslag­tagen, men har då flyttat verksamheten till en annan domän. Kickass Torrents har också blockerats av bland annat Google. Sajtens utgivare har hävdat att de respekterar upphovsrätten och tar bort material om upp­hovs­rätts­ägaren begär det. – Eftersom materialet distribueras med torrent-teknik blir alla som laddar ner piratkopierade filmer och tv-program från Kickass Torrent i princip medskyldiga till brott mot upphovsrättslagen. Grund­principen i Bittorrent-protokollet är nämligen att när en dator tar emot torrentfiler så skickar den samtidigt filerna vidare till andra. – Den 20 juli 2016 beslag­tog USA:s justitiedepartement domänen Kickass Torrents huvuddomän kat.cr och stängde den. Andra domäner knutna till Kickass Torrents stängdes då frivilligt. Ukrainaren Artem Vaulin begärdes samtidigt häktad av USA och greps i Polen. Enligt förundersökningen har Kickass Torrents tjänat tolv miljoner dollar om året i annonsintäkter. – Eftersom materialet distribueras med torrent-teknik blir alla som laddar ner pirat­kopierade filmer och tv-program från Kickass Torrent i princip med­skyldiga till brott mot upphovsrättslagen. Grundprincipen i Bittorrent-protokollet är nämligen att när en dator tar emot torrentfiler så skickar den samtidigt filerna vidare till andra. – Verksamheten finansieras med annonser. – Se kat.cr (stängd).

Keybase

en tjänst för krypterad fildelning med verifierade användare. Användarnas användarnamnsociala medier används för identifiering. – Keybase låter sina användare lagra krypterade filer i molnet. Användarna kan också skicka krypterade filer till varandra. – Det radikalt nya med Keybase är användningen av sociala medier för att kontrollera att användarna är de som de utger sig för att vara. Detta har tidigare lösts med PKI eller Web of Trust, och ingen av de lösningarna har blivit särskilt spridd. I Keybase utgår man i stället från användarnamn som används i bitcoinGithub, Reddit och/eller Twitter. Ju fler sådana konton användaren knyter till sitt Keybasekonto, desto bättre. Keybase har en lista på webben över alla användare, och där kan användarna publicera så mycket information om sig själva som de själva vill. Varje användare får avgöra från fall till fall hur mycket hon litar på att en viss annan användare är ”äkta”, precis som man gör på Twitter och andra sociala medier. – När man går med i Keybase får man ett par krypteringsnycklar för kryptosystemet GPG, en privat nyckel och en publik (=offentlig) nyckel. Användarna publicerar den publika nyckeln på sina sociala medier. Den som vill skicka en fil eller något annat meddelande till användaren krypterar den med den publika nyckeln och kan sedan skicka den på valfritt sätt. – Keybase kollar regelbundet att användarnas publika nycklar finns kvar på de sociala medierna och inte har ändrats. – Arbetet på Keybase inleddes 2014 och i början av 2016 finns Keybase i beta. – Läs mer på keybase.io.

[fildelning] [kryptering] [ändrad 30 oktober 2018]