visualizer

  1. – program som genererar datorgrafik baserad på musik medan den spelas. Musikens frekvenser och ljudstyrka styr vilka färger och mönster som visas. Liknande funktioner har funnits i analog elektronik;
  2. – ett slags analog projektor som kan avbilda tredimensionella föremål och visa dem på projektorduk;
  3. – i reklambranschen: tecknare som är specialist på att framställa skisser.

[grafik] [marknadsföring] [musik] [yrken] [17 december 2018]

hedonisk

som ger njutning, nöje, tillfredsställelse, status. – Ordet hedonisk brukar ställas i kontrast mot utilistisk (ibland: utilitär) – enbart inriktad på praktisk nytta. – En hedonisk produkt är en produkt som människor vill ha för att den tilltalar deras smak eller ger dem prestige, inte främst för att de har praktisk nytta av den (något enklare och billigare skulle i det avseendet gå lika bra). Typexempel: lyxbilar. – Hedonisk prissättning är prissättning som påverkas av kundernas upplevelse av produkten, inte bara av tillverkningskostnader och den rena nyttan. – På engelska: hedonic. – Skilj mellan hedonisk och hedonistisk (njutningslysten)hedonism är filosofin att det viktigaste i livet är njutning. På motsvarande sätt bör man skilja mellan utilistisk och utilitarianistisk. Utilitarianism är filosofin att det bästa och rätta valet är det som är bäst för så många människor som möjligt.

[filosofi] [marknadsföring] [språktips] [ändrad 20 september 2018]

radannons

enkel annons som består av en eller ett fåtal rader text. Radannonser ingick förr i tryckta tidningar. De var vanligtvis en spalt breda och samlade i en särskild del av tidningarna under rubriker som ”Säljes”, ”Köpes”, ”Bekantskap önskas”. Annonsörerna betalade per rad, därav namnet, men ibland var annonserna gratis. Radannonser har mer eller mindre försvunnit från tryckta tidningar eftersom marknaden har tagits över av tjänster på internet som Blocket, eBay och Craigslist. – På engelska (i plural): classifieds, efter classified advertising.

[marknadsföring] [14 september 2018]

unik säljfördel

unik egenskap som skiljer en produkt från konkurrenternas produkter av liknande slag. På engelska: unique selling point eller unique selling proposition, förkortat USP. På svenska kallas det ibland för usp, uttalat som ett ord.

[marknadsföring] [produkter] [17 maj 2018]

banner blindness

banderollblindhet, bannerblindhet – det att besökare på webbsidor inte uppfattar reklamen på sidorna. Det är som om reklamen inte fanns för dem. Studier med blickspårning visar att en stor del av besökarna inte riktar blicken mot annonserna tillräckligt länge för att de ska uppfatta vad som står i dem. Det gäller i synnerhet för sådana webbannonser som har formen av banderoller (banners).

[marknadsföring] [26 april 2018]

psykografi

i marknadsföring: psykografisk segmentering – uppdelning av befolkningen med ledning av individernas åsikter, attityder, livsstil, religion. Detta i avsikt att anpassa riktad marknadsföring till de olika segmenten. Insamling av underlag för psykografisk segmentering kan med fördel göras i sociala nätverk, där många självmant delar med sig av relevant information. På engelska: psychographic marketing, psychographic targeting. – Företeelsen blev uppmärksammad i samband med skandalen runt Cambridge Analytica och Facebook i mars 2018, men den existerade tidigare. – Ett alternativ är demografisk segmentering. Det innebär att man delar in befolkningen efter egenskaper som kön, ålder, hemort, boende, vilken bil de äger (om någon). Det är uppgifter som ofta är tillgängliga i offentliga register som folkbokföringen.

[marknadsföring] [26 mars 2018]

Coalition for better ads

sammanslutning av företag som utvecklar standarder för webbannonser med målet att annonserna inte ska irritera mottagarna. Det ska göra att mottagarna inte frestas att installera annonsblockerare. Koalitionen har fastställt Initial better ads standard (länk) för annonser för datorer och mobiltelefoner. Bland irriterande typer av webbannonser finns:

  • – självstartande videoannonser med ljud;
  • – innehållsblockerande annonser med nedräkning;
  • – poppupp-annonser;
  • – fastklistrade annonser (sticky ads) över en viss storlek.

– Webbläsaren Google Chrome kommer att blockera sådana webbannonser med början den 15 januari 2018. – Coalition for better ads grundades 2016, och bland medlemmarna finns bland andra Facebook, Google och Microsoft. – Se betterads.org.

[marknadsföring] [organisationer] [17 januari 2018]