cloud sprawl

molnröra, molnspret – det att en organisation använder flera olika molntjänster på ett sätt som är svårt att överblicka och samordna.

[molnet] [5 juni 2019]

Snowball

AWS SnowballAmazons tjänst för överföring av stora datamängder till molntjänsten AWS Cloud med en flyttbar hårddisk. – Kunden beställer den flyttbara hårddisken, Snowball, från AWS och fyller den sedan med data från sitt eget it‑system. Sedan skickas hårddisken tillbaka till AWS som överför datamängden till molntjänsten. En Snowball rymmer flera petabyte. – Poängen är att det tar orimligt lång tid att överföra stora datamängder över internet från en kund till en molntjänst. Det går mycket fortare att överföra datamängden på plats hos kunden. – Se Amazons webbsidor. – Läs också om AWS Snowmobile.

[molnet] [27 maj 2019]

Cloud act

amerikansk lag som ålägger leverantörer av molntjänster att lämna ut personuppgifter till polisen, även om personuppgifterna är lagrade utanför USA. Lagen gäller även för uppgifter om personer som inte är amerikanska medborgare och inte är bosatta i USA. Uppgifterna ska lämnas ut efter domstolsbeslut. Lagen, som i vissa delar står i direkt konflikt med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), trädde i kraft i mars 2018. Namnet påstås vara en förkortning av Clarifying lawful overseas use of data act. Lagtexten finns på denna länk.

[lagar] [molnet] [personuppgifter] [ändrad 15 oktober 2018]

atomär prissättning

(atomic pricing) – prissättning för it‑tjänster baserad på antal sekunder som kunden använder tjänsten. Eventuellt baserat på annat mycket kort tidsmått. Uttrycket används främst om molnbaserade tjänster. – Kallas också för sekundprissättning.

[molnet] [26 februari 2018]

mist computing

(”diset”) – principen att datalagring och databehandling i sakernas internet bör utföras i periferin, alltså i anslutna sensorer och annan utrustning. Motiveringen är att man i system som är beroende av batterier bör minska behovet av dataöverföring, eftersom dataöverföring är mer energikrävande än körning av program och lokal lagring av data. Sam­tid­igt förutsätts att systemet som helhet har överblick över vad som händer och var olika resurser finns. – Be­näm­ningen, som uppkom i slutet av 2010‑talet, anspelar på fog com­pu­ting, som i sin tur anspelar på molnet.

[molnet] [sakernas internet] [5 september 2017]

fog computing

”dimman” – en decentraliserad form av molnet där enheterna i periferin utför en större del av databehandling, lagring och datakommunikation än vad de gör i molnet. Enheter i periferin kan vara datorer, mobiltelefoner, surf­plattor, hemelektronik, sensorer eller annan nätverksansluten utrustning. (Se också edge computing.) Sådana system kan vara mer effektiva i större system för styrning och reglering. I ”dimman” kan enheter som är näraliggande eller som ofta behöver utbyta information samverka direkt med varandra utan att alla meddelanden behöver ta vägen över centrala servrar, som i ett typiskt molnsystem. Data kan lagras och behandlas där de ska användas. Exempel är trafikstyrning och fastighetsautomation. – Samtidigt förutsätts att systemet som helhet kan överblicka all information. – Det finns också något som kallas för mist computing. – Jämför med mesh. – Se branschorga­ni­sa­tionen Open fog consortium, som i januari 2019 gick upp i Industrial internet consortium (iiconsortium.org).

[molnet] [ändrad 5 juli 2019]

Windows 10 Cloud

väntad version av Windows 10, avsedd att köras från molnet. Uppgifter om Windows 10 Cloud läckte ut i februari 2017. Det kallades då också för ”Windows Cloud”. Bedömare tror att det blir en konkurrent till Googles Chrome OS, alltså ett operativsystem som i princip bara är en webbläsare. Alla program laddas ner från nätet när de ska köras. Det kommer troligen bara att gå att köra program utvecklade i Universal Windows Platform, UWP.

[windows]