AI washing

AI-svada – påstående att en produkt eller tjänst använder artificiell intelligens (AI), fast den inte gör det. – Uttrycket anspelar på greenwashing – grönmålning, alltså att något i reklam, kanske med orätt, framställs som miljövänligt. (Försvenskningen ”AI‑målning” skulle kunna misstolkas och tolkas som generativ konst.)

[ai] [marknadsföring] [ord på -washing] [14 maj 2023]

Dagens ord: 2023-06-01