Bold

  1. bold, boldface – i typografi: se halvfet stil;
  2. Bold – uppköpt och nerlagd amerikansk tjänst för företagsbloggar, utvecklad av David Byttow (se Secret). Den presenterades i juni 2016 och köptes i juni 2017 av Postmates (postmates.com), som la ner produkten men anställde Byttow. Bold hade ett antal funktioner, så kallade assistenter, för att hjälpa bloggaren att förbättra sitt språk och att göra layouten tilltalande. – Se bold.io.

[bloggar] [typografi] [uppköpt] [ändrad 7 maj 2018]

lonelygirl15

en videoserie som publicerades 2006—2008 på Youtube. Den verkade vara en genuin video­blogg från den 15‑åriga tjejen ”Bree”. Så småningom blev det känt att ”lonelygirl15” var en bluff. ”Bree” spelades av skåde­spel­er­skan Jessica Rose (länk), och manuset skrevs av profession­ella manusför­fattare.

[bluff och båg] [fiktiva namn] [ändrad 18 januari 2018]

iceberg tweet

tweet vars synliga del bara är en liten del av meddelandet. Typexempel: tweeten innehåller en länk till en webbsida, där huvud­delen av med­del­an­det finns.

[bloggar] [ändrad 20 april 2017]

pingserver

(ping server) – server som tar emot med­de­landen (pingar) från bloggar när de förses med nytt inne­håll. – Ping­servern ge­ne­rerar löpande en lista över aktu­ella bloggar: sådana listor används av sök­motorer som är spe­ci­a­li­se­rade på bloggar, och av tjänster som talar om för rss-läsare när bloggar har upp­daterats. Vissa blogg­verktyg har auto­ma­tisk kopp­ling till en bestämd ping­server, andra ping­servrar är öppna, och tar emot pingar från alla. (Om miss­bruk av detta, se sping.) – Ping­servrar brukar använda protokollet Track­back.