content

– contentinnehåll, material:

  1. – inom it: nyheter, musik, bilder, film, spel med mera. Alltså sådant som skapas av människor för att läsas, ses eller användas av andra människor, till skillnad från sådant som skapas för att ge instruktioner till maskiner;
  2. innehållet i med­delanden till skillnad från förpackningen (tekniskt nödvändiga tillägg och formateringar som kodningssystem, filformat, adressinformation och andra pålägg som i de flesta fall är ointressanta för mottagaren). Översätt gärna content med material, utom när du vill understryka skillnaden mellan inne­­håll och förpack­ning. Skill­naden mellan content och nyttolast (payload) är att content an­vänds om den typ av material som förekommer i massmedier, medan nyttolast kan vara vad som helst som sänds till en mottagare;
  3. – reklam i redaktionell form.

[marknadsföring] [massmedier] [språktips] [webbpublicering] [ändrad 17 september 2020]