content

content –– innehåll, material: –

  1. – inom it: nyheter, musik, bilder, film, spel med mera. Sådant som skapas av människor för att läsas, ses eller an­vändas av andra människor, till skillnad från sådant som skapas för att ge instruktioner till maskiner;
  2. – innehållet i med­delanden till skillnad från ”för­­pack­ningen” (tekniskt nöd­vändiga tillägg och formateringar som kodnings­system, fil­format, adress­information och andra pålägg som i de flesta fall är ointressanta för mot­tagaren).– Översätt gärna content med material, utom när du vill under­­stryka skillnaden mellan inne­­håll och för­­pack­ning. – Skill­naden mellan content och nytto­­last (payload) är att content an­vänds om den typ av material som före­­kommer i mass­­medier, medan nytto­­last kan vara vad som helst som sänds till en mot­­ta­gare;
  3. – reklam i redaktionell form.