flog

  1. fake blogfejkbloggblogg som ser ut att vara skriven av en privatperson, men som i själva verket är betald reklam. – Jämför med influencer;
  2. food blogblogg om mat. – Flogger – matbloggare.

– Ordet flog är ovanligt i båda dessa betydelser. – To flog i vanlig engelska betyder att piska.

[bloggar] [jargong] [ändrad 24 oktober 2022]