ekokammare

ett antal bloggar eller andra publikationer som okritiskt upprepar information som de hämtar från varandra. Även: en som håller med om allt du säger. – På engelska: echo chamber. – Se också bubbla.

[bloggar] [källkritik] [ändrad 21 januari 2020]