blog trolling

”bloggtrollande” – spridande av propaganda och marknadsföring genom bloggar som verkar vara oberoende. Syftet är att ge intryck av att åsikterna kommer från folkdjupet. – Blog trolling görs av företag, myndigheter och organisationer genom att de förser lämpliga bloggare med det budskap som ska spridas. Ibland är bloggen bara en formellt självständig front för den bakomliggande organisationen. – Jämför med astroturf och outfluencer. – Ordet blev vanligt i slutet av 2004. – Läs också om trolling och trollfabrik.

[bloggar] [källkritik] [ändrad 11 februari 2021]