freedback

free feedback – konstruktiv kritik på webben från användare till produktutvecklare. – Freedback förmedlas på webbsidor (bloggar) genom att sidan märks med taggen freedbacking och produktens namn. Idén lades fram 2006 av den amerikanske bloggaren Chris Pirillo (länk) och har inte nått någon större anslutning.

[diskussioner] [ändrad 16 oktober 2020]