falska nyheter

(fake news, på svenska också fejknyheter, fejkade nyheter) – falska påståenden som publice­ras som om de var äkta ny­heter. De sprids sedan vidare av personer som tror att de är sanna, eller som vill att andra ska tro det. Detta kan få skrämmande följder, se Pizza­gate. – Det finns två huvudtyper av falska nyheter:

  • – avsiktlig desinformation. Avsändaren sprider lögnaktiga påståenden om politiska motståndare eller om grupper av människor (homosexuella, judar, mexikaner, muslimer, romer, transpersoner …) i hopp om att av­sänd­a­rens likasinnade ska ta lögn­er­na på allvar. Det förekommer också att sajter publicerar falska nyheter enbart för att locka besökare och få betalda annonser (se också klickbete). Se också deepfake och fabricerade medier;
  • – parodiska nyheter. Det är inte meningen att läsarna ska ta ”nyheterna” på allvar. De är avsedda som skämt. Välkända källor till parodiska ny­heter är de amerikanska sajterna The Onion (theonion.com) och World news daily report (worldnewsdailyreport.com). Tyvärr tas parodiska nyheter ibland på allvar. – Viralgranskarens† lista över sajter med parodiska nyheter finns här (arkiverad).

– I slutet av 2016 uppstod en intensiv debatt om falska nyheter. Det gällde bland annat de falska nyheternas betydelse i det inflammerade presidentvalet i USA. Många ansåg att sociala medier som Facebook och sökmotorer som Google borde varna sina besökare för falska nyheter. – I mars 2017 varnade webbens skapare Tim Berners-Lee för falska nyheter (länk). Forskare på Harvarduniversitetet publicerade 2017 A field guide to fake news and other information disorders, se denna pdf. – Påven Franciskus skrev om falska nyheter i ett meddelande den 24 januari 2018 och påpekade att det började i Edens lustgård (länk). President Donald Trump kallade alla nyheter som inte passade honom för fake news. – Läs också om Faktisk och Snopes samt om sham news och skräpnyheter (junk news). – Fejkade nyheter var ett av årets nyord 2017 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk).

[desinformation] [årets nyord] [ändrad 6 november 2021]

post-truth

det att vad som faktiskt är sant inte spelar någon roll i opinionsbildning. Alltså att folk tror på sådant som passar deras åsikter och känslor och struntar i motbevis. – Post‑truth blev Årets ord 2016 enligt Oxford Dictionaries, och det har använts sedan 1992. Det anses kännetecknande för mycket av opinionsbildningen på sociala medier.

[desinformation] [ändrad 8 juni 2020]

concern troll

”bekymmerstroll” – en som ger bekymrade, till synes välmenta, råd i ett diskussionsforum, men som är ute efter att störa eller tysta diskussionen. (Se troll, betydelse 1.) – Ett concern troll kan varna för att andra diskussionsdeltagare kan råka illa ut på grund av sina åsikter, eller påpekar andra icke‑existerande eller irrelevanta problem. (Jämför med 4 D:s of disinformation.)

[desinformation] [diskussioner] [troll] [ändrad 12 december 2017]

trollfabrik

(troll farm, troll factory) – propagandistgrupp som har till uppgift att sprida falska eller vilseledande påståenden på internet. Oftast anställd av en stat. Medlemmarna nästlar sig in i sociala medier och andra forum och agerar som vanliga privat­per­soner. – Använd­ning av troll­fabriker är ofta ett inslag i informationspåverkan. – Till skillnad från vanliga troll brukar trollfabriker­nas skribenter inte vara provoka­tiva, utan de vill verka trovärdiga. – Läs också om motparten, älvor. – Se till exempel artikel i New York Times (länk). –  Troll­fabrik var 2015 ett av årets nyord enligt Språk­rådet och Språk­tidningen (länk).

[desinformation] [politik] [troll] [årets nyord] [ändrad 22 februari 2022]

informationskrig

angrepp mot fiendens informationsförmedling genom:

  • – försök att slå ut radio, tv, internet och andra kommunikationer;
  • – störningar eller:
  • – utsändning av egen propaganda eller desinformation.

– Detta kan pågå även i fredstid. Målet är fiendens krigsmakt, men också massmedier och allmänheten. Det är en kombination av cyberkrig­föring, telekrigföring och psykologisk krig­föring, se informationspåverkan. – Ordet informationskrig används också i mer allmän betydelse om propagandakam­panjer. – På engelska: information warfare.

[desinformation] [krig] [ändrad 21 juni 2022]

infodemi

ryktesepidemi – snabb och omfattande ryktesspridning genom internet och mobiltele­foner. – Ordet infodemi används främst om ryktesepidemier som sprider en blandning av sanning, påhitt och rena lögner. Den användes troligen först om ryktes­sprid­ning om SARS‑influensan 2003 och senare om den så kallade svininfluensan 2009. – Skill­naden mot vandringssägner (urban legends) är att info­demier sprids mycket snabbt. – Även: kampanj av illa­sinnad ryktessprid­ning på inter­net. – Infodemi var ett av årets nyord 2020 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk) (men det har stått i denna ordlista sedan 2015). – På engelska: infodemic.

[skvaller och rykten] [årets nyord] [ändrad 28 december 2020]