infodemi

ryktesepidemi – snabb och omfattande ryktesspridning genom internet och mobiltele­foner. – Ordet infodemi används främst om ryktesepidemier som sprider en blandning av sanning, påhitt och rena lögner. Den användes troligen först om ryktes­sprid­ning om SARS‑influensan 2003 och senare om den så kallade svininfluensan 2009. – Skill­naden mot vandringssägner (urban legends) är att info­demier sprids mycket snabbt. – Även: kampanj av illa­sinnad ryktessprid­ning på inter­net. – Infodemi var ett av årets nyord 2020 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk) (men det har stått i denna ordlista sedan 2015). – På engelska: infodemic.

[skvaller och rykten] [årets nyord] [ändrad 28 december 2020]

disinfotainment

”desinfohållning” – felaktig eller vilseledande information i underhållande eller in­tres­sant form. – Ordet används både om politiska avledningskampanjer (spinn – som skildrades i filmen Wag the dog, se IMDb: länk) och om felaktig och förvirrad informa­tion som sprids i bloggar (där underhållningsaspekten kan vara oavsiktlig). – Ordet disinfotainment myntades av Howard Rheingold, och anspelar på ordet infotainment.

[desinformation] [ändrad 10 september 2018]

Alexis de Tocqueville Institution

numera avvecklad höger­inriktad amerikansk tanke­smedja, känd för att ha utpekat öppen käll­kod som en fara. – Tanke­­smedjan grundades 1988, och gjorde på 1990‑talet bland annat jobb åt tobaks­­företaget Philip Morris. Alexis de Tocque­ville Institution kom i ramp­ljuset för­sommaren 2002, då den gjorde sig till åtlöje genom att publicera en skrift (länk) som beskrev öppen käll­kod som en fara för it-säker­heten och, fast bara i förhandsreklamen, som ett hjälpmedel för terrorister. 2004 försökte Alexis de Tocque­ville Institution i skriften Samizdat visa att Linux bygger på stulen käll­kod från Minix, trots att Minix upp­hovs­man Andrew Tanen­­baum bestrider detta (länk). Verk­­sam­­heten har i stort sett legat nere sedan 2006. Webb­­sidan upp­daterades 2011 men tycks sedan dess ha lagts ner. – Namnet: Upp­kallad efter den franska för­­fat­taren och stats­­vetaren Alexis de Tocqueville (1805—1859), som skrev en berömd bok om USA. – Se Wikipedia.

[desinformation] [ändrad 29 januari 2019]