telekrigföring

att störa eller slå ut fiendens elek­tro­niska spanings- och kommu­nika­tions­utrust­ning. Till exempel att göra radar, GPS, sensorer samt tele- och data­kommu­nika­tion oan­vänd­bara. I tele­krig­föring ingår också att skydda den egna ut­rust­ningen från an­grepp. Ryska krigs­makten uppges i mitten av 2010-talet ha avan­ce­rad teknik för tele­krig­föring. – På engelska: elec­tronic war­fare. – Jäm­för med cyber­krig­föring och in­for­ma­tions­krig.

[krig] [ändrad 27 juni 2017]

Dagens ord: 2015-09-20