telekrigföring

störning eller utslagning av fiendens elek­tro­niska spanings- och kommunikations­utrust­ning. Till exempel att göra radar, GPS, sensorer samt tele- och datakommunika­tion oanvändbara. I telekrigföring ingår också att skydda den egna utrustningen från angrepp. Ryska krigsmakten uppgavs i mitten av 2010‑talet ha avance­rad teknik för telekrigföring. – På engelska: electronic warfare. – Jäm­för med cyberkrigföring och informationskrig samt hybridkrig.

[krig] [ändrad 21 januari 2020]

Dagens ord: 2015-09-20