informationskrig

(information warfare) –– angrepp mot fiendens informationsförmedling genom:

  • – försök att slå ut radio, tv, internet och andra kommunikationer;
  • – störningar eller:
  • – utsändning av egen pro­pa­ganda eller vilseledande information.

– Detta kan pågå även i fredstid. Målet är fiendens krigsmakt, men också massmedier och allmänheten. Det är en kombination av cyber­krig­föring, tele­krig­föring och psyko­logisk krig­föring, se in­for­ma­tions­på­verkan. – Ordet informationskrig används också i mer allmän be­ty­delse om propa­ganda­kam­panjer.

[desinformation] [krig] [ändrad 8 december 2017]

Dagens ord: 2015-12-09