informationskrig

angrepp mot fiendens informationsförmedling genom:

  • – försök att slå ut radio, tv, internet och andra kommunikationer;
  • – störningar eller:
  • – utsändning av egen propaganda eller desinformation.

– Detta kan pågå även i fredstid. Målet är fiendens krigsmakt, men också massmedier och allmänheten. Det är en kombination av cyberkrig­föring, telekrigföring och psykologisk krig­föring, se informationspåverkan. – Ordet informationskrig används också i mer allmän betydelse om propagandakam­panjer. – På engelska: information warfare.

[desinformation] [krig] [ändrad 21 juni 2022]

Dagens ord: 2015-12-09