agnogenesis

  1. – avsiktligt skapande av tvivel, i synnerhet när det gäller något som det inte finns rimlig anledning att tvivla på. Till exempel att rökning är en vanlig orsak till lungcancer. Alltså ett slags desinformation. – Se också FUD;
  2. agnogenic, på svenska agnogenav okänt ursprung. Medicinsk term.

– Kommer av agnostic (agnostisk), alltså utan visshet, och genesis – alstrande av.

[desinformation] [ändrad 1 juni 2018]

Dagens ord: 2018-08-01