talsyntes

framställande av konstgjort mänskligt tal med dator­teknik. Program för talsyntes kan ta emot skriven text som indata och läsa upp texten så att den blir begriplig. Tal­syntes innebär att mänskligt tal ljud för ljud efter­liknas med digital teknik. Det är inte samma teknik som i talsvar, där med­de­landen som har lästs in av människor kombi­ne­ras på olika sätt.