talsyntes

framställande av konstgjort mänskligt tal med dator­teknik. – Program för talsyntes kan ta emot skriven text som indata och läsa upp texten i högtalare eller hörlurar så att den blir begriplig. Tal­syntes innebär att mänskligt tal, ljud för ljud, efterliknas med digital teknik. – På engelska: speech synthesis, text‑to‑speech synthesis (TTS). – Talsyntes är inte samma teknik som i talsvar, där ord och fraser som har lästs in av människor kombineras till meddelanden på olika sätt.

[användargränssnitt] [språkteknik] [ändrad 11 januari 2023]