gränssnitt

(interface) – anordning eller metod som gör att tekniska apparater, datorprogram eller människa och maskin kan fungera ihop. Det kan vara en teknisk anordning, som en kontakt eller ett radio­system, eller en regeluppsättning för ett operativ­system eller ett dator­program (se API), ofta båda i kombination. – Ett användar­gräns­snitt (user interface) kan vara bildskärm, tangentbord, mus, mikrofon med högtalare, kamera, ratt, pedaler eller annat, i kombination med program som tolkar in­mat­ningarna. Se också grafiskt användar­gräns­snitt. – Benämningen gräns­snitt kan åskådliggöras genom att man tänker sig en elektrisk ledning som snittas av; på de avskurna ändarna sätter man sedan kontakter som passar ihop: elektriska vägg­uttag är elnätets gräns­snitt; telefonjack är det fasta telenätets gränssnitt. – Engelska interface har använts sedan 1882, först inom kemi. Då stod det för en yta som utgör den gemensamma gränsen mellan två substanser. Betydelsen att gränssnittet också gör att två parter kan påverka varandra är en senare utveckling. På svenska har den mot­svarande termen gränssnitt använts inom telekommunika­tion sedan 1950-talet. – Gräns­snitt kallas ibland också för kontaktytor.

[användargränssnitt] [sammankoppling] [ändrad 11 mars 2020]