avkodning

översättning av data från en form till en annan; tolkning, uttydning. – Ordet avkodning används främst om översättning av sådan kod som inte används för att hemlighålla information för obehöriga (kryptering), utan som används som ett praktiskt sätt för överföring och sortering av information. Exempel på kod som avkodas är ASCII och artikelnummer i varukataloger. Avkodning kan också stå för tolkning av information i bredare bemärkelse.  – På engelska: decoding.– Översättning av krypterad text till klartext kallas för dekryptering.

[informationshantering] [kryptering] [ändrad 27 mars 2023]