smart kontaktlins

kontaktlins med datoriserade funktioner. Smarta kontaktlinser skulle kunna användas för att förbättra seendet, ge mörkerseende eller för att styra digital utrustning med blinkningar. De skulle kunna få energi av bärarens blinkningar. Tekniken är än så länge (2019) på experiment­stadiet. – På engelska: smart contact lens.

[experimentell teknik] [kroppsburet] [ändrad 19 december 2019]

nanofabric

logisk krets i nanometer-skala. En nanofabric är sammansatt av nanoblock. Varje nanoblock realiserar ett logiskt villkor. Storleken på en nanofabric kan anges i tiotal eller hundratal nanometer. Tekniken är tills vidare experimentell. – Se också fabric. – Nanofabrics är textilier som fått speciella egenskaper genom tillsats av nanopartiklar.

[experimentell teknik] [nano] [ändrad 15 augusti 2019]

nanoblock

logisk komponent i nanometerskala. – Ett nanoblock, som kan vara några tiotal nanometer, realiserar en logisk funktion. Nanoblock ingår i logiska kretsar som kallas för nanofabrics. Detta är tills vidare en experimentell tillämpning av nanoteknik. – Nanoblock är också varumärke för ett slags små Lego-liknande byggbitar.

[experimentell teknik] [nano] [ändrad 6 september 2019]

microtug

eller micro tug – teknik som låter mycket små robotar dra tunga föremål. Tekniken bygger på att robotarna gör ett ryck exakt samtidigt. De har också beläggningar som ger dem mycket bra fäste på underlaget. Tekniken är inspi­re­rad av hur myror arbetar. Den visades upp i början av 2016. – I denna video (länk) visas hur sex robotar i musstorlek drar en bil. – Läs mer på Stanfords webbsidor (länk).

[experimentell teknik] [robotar] [ändrad 12 juli 2017]

HAMR

heat-assisted magnetic recording – teknik som gör att man kan lagra mycket mer data på hårddiskar. En mycket liten laser värmer upp den fläck på hårddisken som läsarmen ska skriva på. Uppvärmningen förändrar diskens magnetiska egenskaper så att det blir möjligt att lagra mycket mer data per kvadratcentimeter. Enligt preliminära uppgifter går det att lagra hundra gånger mer data per kvadratcentimeter med HAMR än med vanlig teknik. – Tekniken finns i mitten av 2017 ännu inte i några pro­dukter, men flera hårddisktillverkare arbetar med att tillämpa den.

[experimentell teknik] [förkortningar på H] [lagringsmedier] [ändrad 7 augusti 2017]

5d-lagring

(5d storage, 5d data storage) – femdimensionell datalagring – extremt beständig datalagring på små diskar. Diskarna uppges vara läsbara efter 13,8 miljarder år, förutsatt att de förvaras i en temperatur under 190 grader Celsius. – Tekniken har utvecklats av forskare vid universitetet i Southamp­ton (southampton.ac.uk) i England. – Lagringsmediet är diskar av en särskild sorts glas. En disk med en diameter på några centimeter rymmer 360 terabyte. Man skriver till disken med extremt korta laserpulser – pulserna varar i femto-sekunder. Data skrivs som nanomikroskopiska prickar i tre skikt på disken. – Beteckningen 5d syftar på att data skrivs i fem dimensioner: förutom de tre rumsdimensionerna används också prickarnas storlek och riktning som informationsbärare. Det påverkar polariseringen av ljus som skickas genom disken, och det är genom att avläsa polariseringen som man läser diskarna. – Forskarna kallar diskarna för ”Superman memory crystals” efter ett slags minneskristaller i serien Stålmannen. – Läs mer på Southamp­ton-universitetets webbsidor.

[experimentell teknik] [lagringsmedier] [ändrad 28 juli 2017]

Eyeriss

en experimentell kraftfull processor för mobiltelefoner, utvecklad på MIT. – Eyeriss är gjord för att kunna lösa avancerade problem inom maskininlärning och annan artificiell intelligens. Den ska till exempel kunna användas i självkörande bilar. Samtidigt är den strömsnål för att kunna användas i mobil utrustning. Den har 168 kärnor (betydelse 2), och var och en av dem har eget minne. Eyeriss blev känd i februari 2016. – Läs mer på MIT:s webbsidor (länk).

[ai] [experimentell teknik] [maskininlärning] [mobilt] [processorer] [ändrad 19 november 2017]

Skybender

ett hemlighetsfullt Google / Alphabet-projekt för trådlöst bredband från drönare. – Drönarna ska sända till markstationer med en frekvens på 28 gigahertz – med andra ord på millimeterbandet. Det är en mycket högre frekvens än 4g, vilket gör det möjligt att överföra flera gigabyte i sekunden. Nackdelen med så hög frekvens är att signalen har kort räckvidd, och stoppas av fysiska hinder, även om räckvidden blir längre när man sänder från himlen till markytan. Eventuellt kommer Google att behöva använda en speciell, energikrävande teknik, en fasstyrd antenn (phased array), för att öka räckvidden. – Projektet, som är en fortsättning på Project Titan, blev känt i början av 2016, och försöksverksamhet pågick då i New Mexico. – Se artikel i The Guardian (länk). – Läs också om Project Loon.

[bredband] [experimentell teknik] [flyg] [ändrad 21 mars 2018]