DALL-E

Bild som genererats av AI-programmet DALL-E.
Inga tecknare medverkade vid framställningen av denna bild.

ett program som genererar bilder utifrån beskrivningar i ord. – DALL‑E kan till exempel rita ”en fåtölj i form av en avocado” eller ”en rättika i balettkjol som är ute och går med en hund”. Detta förutsätter dels förståelse av naturligt språk, dels maskininlärning baserad på bildsökning med igenkänning av motiv. DALL-E är ett projekt inom projektet OpenAI (openai.com). Den första versionen presenterades 2021, en ny version, DALL-E 2, presenterades 2022. – Se openai.com/dall-e-2.

[ai] [bildbehandling] [4 maj 2022]

Dagens ord: 2022-06-04