skiktröntgen

(computer assisted tomography, CAT, på svenska också dator­tomo­grafi) – röntgen­teknik som ger en tre­dimen­sio­nell bild av kroppens inre. Bilderna återges oftast som tvär­snitt genom kroppen, därav namnet skikt­röntgen (tomo­grafi kan översättas med snitt­bild). Det är ju svårt att visa bilder tredimensionellt. Skikt­röntgen går till så att man tar röntgen­bilder av kroppen från flera riktningar sam­tidigt. Ett dator­program samman­ställer dessa bilder till en tre­dimen­sio­nell bild. Van­lig röntgen med bara en kamera kallas ibland för ”slät­röntgen”. – Se också virtopsy.

[ljud och bild] [medicinsk teknik] [ändrad 19 september 2019]