riskkapital

(private equity) – kapital som används för att köpa en stor aktiepost i ett etablerat företag i avsikt att sälja den om några år. Riskkapitalbolag tar en aktiv del i ledningen av de företag som de har andelar i. Planen är att höja värdet på företaget så att aktierna efter några år kan säljas med vinst. – Det engelska uttrycket private equity användes ursprungligen om investeringar i icke börsnoterade (private) bolag, men termens betydelse har breddats, och den kan numera lika gärna användas om börsnoterade aktiebolag. – För venture capital, se innovationskapital.

[företag och ekonomi] [ändrad 14 oktober 2019]