riskkapital

(private equity) – kapital som används för att köpa en stor aktiepost i ett etablerat företag i avsikt att sälja den med vinst om några år. – Riskkapitalbolag tar en aktiv del i ledningen av de företag som de har andelar i. Planen är att höja värdet på företaget så att aktierna efter några år kan säljas till högre kurs än vad de köptes för. – Det engelska uttrycket private equity användes ursprungligen om investeringar i icke börsnoterade (private) bolag, men termens betydelse har breddats, och den kan numera lika gärna användas om börsnoterade aktiebolag. – Det är en vanlig missuppfattning att riskkapitalföretag satsar pengar på nystartade, innovativa företag, men det gör de alltså inte. – Se innovationskapital (venture capital).

[företag och ekonomi] [ändrad 9 april 2022]