equity

  1. – eget kapital – aktier eller andra värdepapper från företag; ägarandel i företag. – För private equity, se riskkapital;
  2. – equity kan också betyda rimlighet, rättvisa, rättvis fördelning.

[företag och ekonomi] [ändrad 6 juni 2020]