eget kapital

(equity) – de pengar som delägarna (=aktieägarna) har satt in i ett företag, plus vinst som inte har delats ut till delägarna. – Eget kapital tillhör företaget och är alltså inte en skuld till investerarna: de har inte rätt att få pengarna tillbaka. Investerarna blir i stället delägare i företaget med rösträtt på bolagsstämman. – Engelska equity kan också översättas med ägarandel. Ordet används också om riskkapital som investeras eller ska investeras som eget kapital, inte som lån. – Equity fund – aktiefond. – Se också risk equity capital.

[företag och ekonomi] [ändrad 1 januari 2021]