leveranskedja

(supply chain) – de företag och organisationer som tillsammans levererar råvaror, komponenter och tjänster som behövs för tillverkning av produkter. Kallas också för leverantörskedja och försörjningskedja. – För supply chain management, se produktionslogistik.

[innovation och produktion] [transport och logistik] [4 juni 2020]