LOL

laughing out loud eller lots of love. – Se också LOLX och lollerskates. – Lollage är när man använder förkortningen LOL till övermått. Enligt en undersökning som Facebook gjorde i maj 2015 är LOL på tillbakagång i USA. Haha, hehe och emojier hade blivit mycket vanligare. – Se denna länk. – Jäm­för med LULZ och JSPM. – Se också lolcat.

[nätspråk] [ändrad 6 augusti 2019]