pseudoförkortning

bokstavskombination som ser ut som en förkortning, men som inte står för något. – Ibland har det från början varit en förkort­ning, men förkortningens ägare har beslutat att kopplingen till den ursprung­liga betydelsen ska upphöra. Exempel: Windows NT†.  – Om nästan ingen minns vad förkortningen ursprungligen stod för, eller kanske inte ens vet att det är en förkortning, talar man ibland om anakronymer. – Läs också om bakronym, rekursiv förkortning och retronym.

[pseudoförkortningar] [ändrad 16 augusti 2021]