grupptalan

(class action suit) – stämning som lämnas in för en hel grupps räkning. Formellt är det en enda, eller ett fåtal, personer som lämnar in stämningen, men om de får rätt i domstolen gäller domslutet för hela gruppen. Det behöver inte vara känt exakt vilka personer som ingår i gruppen. Ett välkänt svenskt exempel är neurosedynrättegången på 1960‑talet. Den slutade med att alla som hade fått skador av neurosedyn fick rätt till skadestånd, även de som inte hade lämnat in stämningen. – Möjligheten till grupptalan motiveras bland annat med att domar har prejudicerande verkan. Det skulle vara slöseri med tid och resurser att låta alla som, till exempel, har skadats av neurosedyn att gå till domstol var för sig. Efter att den första domen hade vunnit laga kraft skulle resten av rättegångarna nämligen vara bundna av det utslaget. Grupptalan ger också den som lämnar in stämningen större kraft. – Grupptalan används ofta, inte minst i USA, för att man ska få skadestånd för fel i tekniska produkter. – Kallas också för gruppstämning.

[juridik] [ändrad 17 september 2017]