demand-responsive transport

(DRT) – efterfrågestyrd kollektivtrafik, kollektivtaxi. – Efterfrågestyrd kollektivtrafik innebär att fordon hämtar och släpper av trafikanter på de platser och vid de tider då trafikanterna ber om det. Skillnaden mot taxi är att flera trafikanter delar på samma fordon, som tar upp och släpper av trafikanter längs en rutt som bestäms av efterfrågan. Det finns inga hållplatser eller tidtabeller. Fordonet kan vara en mindre buss eller en bil. Beställning görs med en app eller med telefon. – Efterfrågestyrd kollektivtrafik förekommer i glest befolkade områden där vanliga busslinjer inte skulle ha tillräcklig täckning. Det brukar ha bättre ekonomi än taxi och färdtjänst.

[transport och logistik] [13 augusti 2022]