Hewlett Packard Enterprise

HPE – ett av de två företag som bildades när Hewlett-Packard delades den 2 november 2015. Hewlett Packard Enter­prise ut­vecklar och säljer pro­duk­ter för före­tags­markna­den: servrar, lag­rings­enheter, system och pro­gram. –– I maj 2016 bildade HPE ett konsultbolag tillsammans med CSC (länk). Det nya företaget tar över 100 000 konsulter från HPE. Det är ungefär 2/3 av HPE:s personal. HPE ska därefter koncentrera sig på program­utveck­ling, servrar och moln-tjänster. – Hew­lett Packard Enter­prise finns på hpe.com. – Se också HP Inc.

[hpe]