Hewlett Packard Enterprise

(HPE) – ett av de två företag som bildades när Hewlett‑Packard† delades den 2 november 2015. – Hewlett Packard Enter­prise utvecklar och säljer produk­ter för företagsmarkna­den: servrar, lagringsenheter, system och pro­gram. – 2017 bildade HPE tillsammans med dåvarande CSC konsultbolaget DXC. Det nya företaget tog över 100 000 konsulter från HPE. Det var ungefär 2/3 av HPE:s personal. HPE har därefter koncentrerat sig på programutveckling, servrar och moln‑tjänster. – I maj 2019 blev det känt att HPE köpte Cray Inc, numera HPE Cray, för 1,3 miljarder dollar. – Hew­lett Packard Enterprise finns på hpe.com. (Observera att Hewlett Packard Enterprise skrivs utan bindestreck, till skillnad från Hewlett‑Packard.) – Se också HP Inc.

[delning] [ändrad 16 mars 2023]