Hewlett Packard Enterprise

(HPE) – ett av de två företag som bildades när Hewlett‑Packard† delades den 2 november 2015. Hewlett Packard Enter­prise utvecklar och säljer produk­ter för företagsmarkna­den: servrar, lagringsenheter, system och pro­gram. – I maj 2016 bildade HPE tillsammans med dåvarande CSC konsultbolaget DXC (dxc.com). Det nya företaget tar över 100 000 konsulter från HPE. Det är ungefär 2/3 av HPE:s personal. HPE ska därefter koncentrera sig på programutveckling, servrar och moln‑tjänster. – I maj 2019 blev det känt att HPE köpte Cray Inc, numera HPE Cray, för 1,3 miljarder dollar. – Hew­lett Packard Enterprise finns på hpe.com. – Se också HP Inc.

[delning] [ändrad 19 oktober 2020]