ZIA

zero-interaction authentication – ett föreslaget bärbart skydd för filer på datorer. – ZIA bygger på att användaren bär på sig en identifieringsenhet som kommunicerar tråd­löst med datorn. Så snart som användaren går ifrån datorn krypteras alla aktiva filer i datorn. (Filer som inte an­vänds är krypterade hela tiden.) En tjuv kan alltså stjäla datorn, eller försöka använda den när ingen ser, men tjuven kan inte läsa några filer. Men så snart som användaren med sin identifieringsenhet kommer tillbaka till datorn igen dekrypteras de aktiva filerna. Grundtanken är att användaren inte ska behöva göra någonting alls för att datasäkerheten ska fungera, förutom att bära med sig identifieringsenheten. – ZIA utvecklades 2002 av Mark D Corner (markdcorner.com) och Brian D Noble (länk), båda då på University of Michigan. – Tek­niken beskrivs i denna pdf.

[förkortningar på Z] [kryptering] [skydd] [ändrad 10 augusti 2022]