PoWiFi

en router för batteri­lös användning av mobil­tele­foner genom wi-fi. – PoWiFi bygger på tekniken wi-fi back­­scatter, som har utvecklats av forskare vid Washington university i Seattle, USA, och som visades först upp i augusti 2014. I maj 2015 testades den i fem hem i USA. Den trådlösa driften fungerade utmärkt, utom i ett av de fem hemmen där wi-fi-nätverkets kapacitet för­sämrades. – Tek­niken beskrivs i en teknisk artikel (länk) och på universitetets webbplats (länk). – På­pe­kande: I vissa medier har det talats om att PoWiFi används för trådlös laddning. Det kan vara en över­drift. Tekniken kan användas för att driva mobiltelefoner som saknar batteri, och som inte är anslutna till elnätet. De kan ta emot och sända kommu­nika­tion genom wi-fi. Huru­vida effekten räcker för att också ladda deras batterier är en annan fråga.

[elektrisk ström] [experimentell teknik] [wi-fi] [ändrad 28 oktober 2019]

Vitahult

tidigare: laddningsskal från Ikea för trådlös laddning av mobiltelefoner. Produkten har utgått ur Ikeas sortiment. – Vitahult såg ut som vanliga mobiltelefon­skal, men var tjockare, och gjorde att telefonernas batterier kan laddas trådlöst med standarden Qi. Laddare för Qi var inbyggda i en serie möbler och tillbehör från Ikea. – Vitahult fanns för iPhone 6 och Samsung Galaxy 5. (En del andra smarta mobiler har inbyggt stöd för Qi.) – Se denna broschyr från Ikea: länk (från 2015).

[elektricitet] [nerlagt] [ändrad 31 december 2019]

smart grid

smart elnät – elnät som kan fjärrstyra elförbrukningen hos kon­su­ment­erna. – Energikrävande maskiner kan slås på när det finns gott om billig elektricitet, som nattetid. Detta förutsätter tvåvägskommunikation mellan elbolaget och kundens tvätt­maskin, disk­maskin eller varm­vatten­beredare: dessa måste alltså kunna kommuni­cera elek­troniskt. Kommu­nika­tionen kan ske direkt genom elnätet, eller med något slags trådlös för­bindelse. – Det finns ingen standard för smarta elnät, men både tillverkare av hus­hållsmaskiner och elbolag arbetar på saken. – Smart grid har inget att göra med den typ av kraftfull data­behand­ling som kallas för gridd, på engelska grid. – The grid eller the power grid är engelska för elnätet, kraftnätet. – Läs också om microgrid.

jiffy

– engelsk jargong för kort tid, ett ögon­blick:

  1. – tiden mellan två signaler från datorns tidgivare (system timer inter­­rupts). Den tiden varierar mellan olika datorsystem. Brukar mätas i millisekunder;
  2. – i datoranimering: 1/100 sekund. Mått­enhet för tiden mellan två bildvisningar i en film;
  3. – om växelström: tiden som en vågrörelse tar, i Sverige alltså 1/50 sekund.

[datoranimering] [datorns konstruktion] [elektrisk ström] [ändrad 9 april 2018]

spik

mycket kortvarig spänningshöjning. Varar bråkdelen av en sekund. Det kan räcka för att störa eller skada it-system och annan elektronisk utrustning. – Jämför med dipp och läs också om glitch.

[elektrisk ström] [ändrad 4 oktober 2018]

dipp

mycket kortvarigt strömavbrott eller spännings­fall. Varar bråk­delen av en sekund. En dipp kan räcka för att störa körningen av ett pro­gram eller driften av ett it‑system. – Jämför med spik och läs också om glitch.

[elektrisk ström] [ändrad 4 oktober 2018]

Alliance for wireless power

(A4WP) – numera del av Airfuel Alliance – en branschorganisation som stod bakom Rezence (numera Airfuel Resonant), en teknik för trådlös laddning av bärbar utrustning. Airfuel Alliance kallar det för resonant laddning. – Alliance for wireless power gick i november 2015 samman med Power matters alliance†, PMA, som före­språkade en annan teknik för trådlös laddning, induktiv laddning. I november 2015 gick de två orga­nisa­tion­erna samman i Airfuel Alliance. – Jämför med Qi.

[elektrisk ström] [sammanslaget] [organisationer] [ändrad 7 juli 2019]

Rezence

tidigare namn på en teknik för trådlös laddning. Kallas numera för Airfuel Resonant (länk) och marknadsförs av Airfuel Alliance. – Den är avsedd för laddning av bärbar utrustning som mobiltelefoner. De ska kunna laddas så snart de är nära en laddare. – Tek­niken bygger på magnetisk resonans. Andra tekniker för trådlös laddning använder vanligtvis induktion. – Se också Qi.

[elektrisk ström] [namnbyte] [ändrad 7 juli 2019]