avbrottsfri kraft

strömförsörjning som fungerar även vid avbrott i elnätet. – En UPS (uninterruptible power supply eller source), avbrottsfri kraftkälla, är en anordning som kopplas mellan elnätet och en eller flera datorer. Den innehåller ett batteri som förser datorerna med ström om det blir elavbrott. UPS:er skyddar också utrustningen mot stötströmmar, till exempel vid blixtnedslag. En del UPS:er har också funktioner för ordnad avstängning av ansluten utrustning – filer sparas och program avslutas, först därefter stängs utrustningen av.

[driftsäkerhet] [elektrisk ström] [ändrad 8 september 2020]