viloläge

(hibernation, safe sleep) – ett energisparläge i persondatorer: datorn stängs av, men användaren kan ändå rätt snabbt återuppta arbetet där hon slutade. När man sätter datorn i viloläge sparas allt som finns i datorns arbetsminne till en särskild fil på hårddisken eller SSD:n. När datorn sedan startas igen läser arbetsminnet in den filen igen. Alla öppna filer och program aktiveras. – Viloläge är dels ett sätt att spara ström, dels skydd mot förlust av data. Data som finns bara i datorns arbetsminne raderas nämligen om strömmen bryts, men data som har sparats till hårddisken eller SSD:n överlever ett strömavbrott. – Möjligheten att återuppta arbetet där man slutade gäller inte alltid för nätbaserade resurser, eftersom sådana förbindelser inte alltid återupptas automatiskt när datorn går igång igen. – Viloläge kallas på engelska för hibernation i Windows, i Macintosh för safe sleep. – Det finns flera olika energisparlägen enligt standarden ACPI.

[elektrisk ström] [persondatorer] [ändrad 5 september 2019]