phantom load

tjuvström, dold strömförbrukning – den ström som en elektrisk anordning förbrukar trots att den inte används: inbyggd klocka, signallampor och annat drar ändå ström (såvida man inte drar ut sladden eller tar ut batteriet).

[elektrisk ström] [ändrad 1 november 2019]