phantom load

tjuvström, dold strömförbrukning – den ström som en elektrisk apparat förbrukar när den är avstängd – inbyggd klocka, signallampor och annat drar ändå ström (såvida man inte drar ut sladden eller tar ut batteriet).