Advanced configuration and power interface

(ACPI) – en teknisk specifikation för styrning av strömförbrukningen i persondatorer och bärbara datorer. ACPI kan styra strömförbrukningen i datorn som helhet och i komponenter som bildskärmen. Det kan styra övergång till ström­sparande lägen (väntelägen) och viloläge, övergång till lägre klockfrekvens i processorn samt påslagning och avstängning. – ACPI specificerar sex energisparlägen i en dator:

  • – fullt aktiv;
  • – tre olika väntelägen (standby);
  • –  viloläge (hiber­nation) och:
  • – helt avstängd.

– ACPI var förutsätt­ningen för Intels funktion Instantly avail­able och för Microsofts Always on. ACPI har ut­veck­lats genom sam­arbete mellan Hewlett Packard Enterprise, HP, Intel, Microsoft, Phoenix och Toshiba. – Se uefi.org/specifications/.

[elektrisk ström] [persondatorer] [ändrad 5 juni 2020]