stötström

(power surge) – plötslig kraftig höjning av strömstyrkan i elnätet. Kan förstöra apparater, radera ut data och orsaka bränder. Kan till exempel orsakas av blixtnedslag i elledning.