stötström

plötslig kraftig höjning av strömstyrkan i elnätet. Kan förstöra utrustning, radera data och orsaka bränder. Kan till exempel orsakas av blixtnedslag i elledning. – På engelska: power surge.

[elektrisk ström] [ändrad 10 januari 2019]