klockfrekvens

(clock frequency) – antal taktslag som processorns inbyggda klocka gör per sekund. Processorerna i moderna persondatorer har en klockfrekvens på flera gigahertz. Varje taktslag kallas för klockcykel. Den klockfrekvens som tillverkarna ställer in kan ändras. Att höja klockfrekvensen kallas för överklockning.