vänteläge

(standby, standby mode) – det att datorn minskar energiförbrukning och aktiverar säkerhetsmekanismer därför att den tillfälligt inte används. – Vänte­läge är det vanligaste energisparläget (det finns flera). Datorn är påslagen, men används inte, energikrävande funktioner är helt eller delvis avstängda, men datorn kan på någon sekund tas i bruk igen. – Datorer brukar automa­tiskt gå i vänte­läge efter en viss tid, eller också kan användaren ställa datorn i vänteläge. I vänteläge blir bildskärmen svart eller visar en skärmsläckare, hårddisken, om det finns en, kan parke­ras (den slutar snurra) och processorn sänker takten. En del program kan fortfarande vara aktiva. Syftet med vänteläge är dels att spara energi, dels att förhindra att obehö­riga använder datorn: för att avbryta vänteläge kan det krävas lösenord. Vänteläge skyddar däremot inte datorn mot förlust av data vid strömavbrott. – Branschstan­darden ACPI definierar flera nivåer av vänteläge samt det djupare energisparläget viloläge (hiber­nation).

[drift] [ändrad 15 mars 2018]