e-thrombosis

e-blodpropp – blodpropp som orsakas av långvarigt stillasittande framför dator. Om något liknande drabbar flygresenärer kallas det för ekonomiklassyndrom.

[it-relaterade hälsoproblem] [ändrad 6 mars 2018]

ljuspenna

(light pen) – äldre pekdon som liknar en penna. – Ljuspennor fungerade till­sammans med tjocka bild­skärmar, alltså bildskärmar med katodstrålerör. Man höll ljuspennan direkt mot skärmen när man ville rita eller markera något. Ljuspennan hette så för att den hade en ljuskänslig sensor i spetsen. Genom att mäta exakt när bildskärmens katodstråle passerade ljuspennan kunde den, eller rättare sagt dess drivrutiner, avgöra exakt var på bildskärmen den var. Det var alltså inte bildskärmen som läste pennan, utan det var pennan som läste av bildskärmen. (Bilden på en tjock bildskärm skapas av en enda stråle som sveper över skärmen 60 gånger per sekund eller mer.) – Ljuspennan upp­fanns 1955 och användes till slutet av 1980‑talet. Den användes bland annat 1963 i Ivan Sutherlands demonstration Sketchpad. Ljuspennan kom senare ur bruk, dels därför att man kunde göra samma sak med musen, dels därför att användarna fick belastningsskador av att hålla pennan intill bildskärmen (se gorilla­arm). Ljuspennor fungerar inte heller särskilt bra med LCD-skärmar (platta bildskärmar).

[användargränssnitt] [belastningsskador] [pennor] [ändrad 8 januari 2018]

cybersjuka

(cyber sickness) – yrsel, illamående, huvudvärk orsakade av rörliga bilder på dator­skärm. Påminner om åksjuka. – Cybersjuka orsakas troligen av att ögonen upp­fattar rörelse i för­håll­ande till ytter­världen, medan resten av kroppen inte upplever mot­svar­ande rörelse. Liknande besvär är väl kända inom flyget vid övning med simulator. – Cyber­sjuka kan vara en fara vid bil­körning. – Se artikel i New York Times (länk).

[it-relaterade hälsoproblem] [ändrad 2 januari 2018]

ögonkramp

huvudvärk och övergående svårighet att se tydligt på långt håll. – Ögonkramp kan upp­komma när man länge har tittat på något som är nära ögonen, till exempel en mobil­telefon eller en bok. Ögonmusklerna blir då ansträngda och får svårt att åter­anpassa sig till seende på längre håll. Man talar också om falsk närsynthetfalsk därför att den brukar gå över. – För att undvika ögon­kramp bör man ta paus då och då från mobilen och gärna hålla den på längre håll än man brukar. – Ögon­kramp var ett av årets nyord 2015 enligt Språk­rådet och Språktidningen (länk). – På engelska: eyestrain eller eye muscle strain.

[it-relaterade hälsoproblem] [årets nyord] [ändrad 25 mars 2019]

pekskärm

(touch screen) – datorskärm som kan styras genom att man pekar på (vidrör) text och bilder som visas på skärmen. Fingret ersätter alltså musen. – Surf­plattor som iPad kan beskrivas som pek­­skärmar med inbyggd dator. Det finns också datorer som har både tangent­bord och pekskärm, till exempel Microsofts Surface och One laptop per childs XO-4 Touch. Smarta mobiler har nästan alltid pekskärm. – Pekskärmar i olika utföranden har funnits sedan åtminstone 1980‑talet. De används ofta som informationstermi­naler i offentliga miljöer, eftersom de är lätta att förstå sig på och saknar lösa delar. Datorer med pekskärm kallas ibland för pekdatorer (jämför med penndatorer). – Ergo­­nomiskt anses pekskärmar olämpliga för skrivbordsdatorer. Att sträcka ut armen för att vidröra bildskärmen blir tröttsamt i längden, se gorillaarm. – Pek­skärmar som klarar mer avancerade instruk­tioner med två eller flera fingrar kallas för multipekskärmar.

[bildskärmar] [pek] [styrdon] [ändrad 11 juni 2017]