multipekskärm

(multitouch screen)pekskärm som man kan styra genom att vidröra (peka på) den med två eller flera fingrar samtidigt. Skärmen känner då av varje fingers position separat. Med flera fingrar kan användaren utföra manövrer som inte är möjliga med bara ett finger, till exempel markera att en bild ska roteras, eller förstora eller förminska en bild genom att dra fingrarna i sär respektive ihop. – Den första kom­mers­i­ella produkten med multipekskärm var Apples iPhone. – Multi-Touch är ett varumärke som Apple äger. Multi­pek­skärm finns dock på produkter från flera andra företag, till exempel på Microsofts Zune† och Palm Pre†.

[pek] [ändrad 4 december 2017]