cybersjuka

(cyber sickness) – yrsel, illamående, huvudvärk orsakade av rörliga bilder på dator­skärm. Påminner om åksjuka. – Cybersjuka orsakas troligen av att ögonen upp­fattar rörelse i för­håll­ande till ytter­världen, medan resten av kroppen inte upplever mot­svar­ande rörelse. Liknande besvär är väl kända inom flyget vid övning med simulator. – Cyber­sjuka kan vara en fara vid bil­körning. – Se artikel i New York Times (länk).

[it-relaterade hälsoproblem] [ändrad 2 januari 2018]

Dagens ord: 2018-01-03