nypa

(to pinch) – förminska bilden på en pekskärm genom att ”nypa” med två fingrar på skärmen. Man vidrör bildskärmen med två fingrar samtidigt och rör dem sedan mot varandra. Vill man i stället förstora bilden drar man i stället fingrarna från varandra. Båda greppen kallas gemensamt för att nypa. – Tekniken infördes av Apple med iPhone, men finns också på andra smarta mobiler och surfplattor.

[grafiskt användargränssnitt] [pek] [ändrad 23 december 2017]

multipekskärm

(multitouch screen)pekskärm som man kan styra genom att vidröra (peka på) den med två eller flera fingrar samtidigt. Skärmen känner då av varje fingers position separat. Med flera fingrar kan användaren utföra manövrer som inte är möjliga med bara ett finger, till exempel markera att en bild ska roteras, eller förstora eller förminska en bild genom att dra fingrarna i sär respektive ihop. – Den första kom­mers­i­ella produkten med multipekskärm var Apples iPhone. – Multi-Touch är ett varumärke som Apple äger. Multi­pek­skärm finns dock på produkter från flera andra företag, till exempel på Microsofts Zune† och Palm Pre†.

[pek] [ändrad 4 december 2017]

markera

i grafiska användargränssnitt: att ange att man vill arbeta med något genom att peka och klicka på det. Man kan behöva dra pekaren över det område man vill markera genom att hålla ner tangenten Ctrl samtidigt som man drar pekaren från områdets ena ände till den andra. Markeringen visas på något sätt på bildskärmen, till exempel genom en färg. Det som man markerar kan vara ett eller flera ord i en text, en bild, del av en bild, en ljudfil eller ikoner för hela filer. Ibland räcker det med att man placerar pekaren på symbolen, men oftast behöver man klicka. Efter att man har markerat måste man vanligtvis klicka en gång till för att göra något med det som man har markerat, alternativt måste man välja ett alternativ från en meny. – På engelska: select.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 2 oktober 2018]

knacka

föreslaget svenskt ord för to tap, alltså motsvarigheten till att klicka när det gäller handhållna datorer och mobiltelefoner med pekskärm. Använd hellre ord som trycka, trycka till eller hålla (”håll fingret på…”).

[pek] [ändrad 16 mars 2018]

styrplatta

(touchpad) – berörings­känslig yta som på bärbara datorer används i stället för mus. Brukar finnas nedanför tangentbordet. Den kan också finnas som en separat del. An­vän­da­ren styr pekaren på bild­skärmen genom att dra fingret på styrplattan. – Kallas även för pekplatta, ett ord som också används om surf­plattor, och för musplatta. – Läs också om NailO, en styrplatta på tumnageln.

[pek] [styrdon] [ändrad 27 mars 2018]

pekskärm

(touch screen) – datorskärm som kan styras genom att man pekar på (vidrör) text och bilder som visas på skärmen. Fingret ersätter alltså musen. – Surf­plattor som iPad kan beskrivas som pek­­skärmar med inbyggd dator. Det finns också datorer som har både tangent­bord och pekskärm, till exempel Microsofts Surface och One laptop per childs XO-4 Touch. Smarta mobiler har nästan alltid pekskärm. – Pekskärmar i olika ut­föranden har funnits sedan åt­minstone 1980‑talet. De används ofta som informationstermi­naler i offentliga miljöer, eftersom de är lätta att förstå sig på och saknar lösa delar. Datorer med pekskärm kallas ibland för pekdatorer (jämför med penn­datorer). – Ergo­­nomiskt anses pek­skärmar olämpliga för skrivbordsdatorer. Att sträcka ut armen för att vidröra bildskärmen blir tröttsamt i längden, se gorilla­arm. – Pek­skärmar som klarar mer avancerade instruk­tioner med två eller flera fingrar kallas för multipekskärmar.

[bildskärmar] [pek] [styrdon] [ändrad 11 juni 2017]