pekskärm

(touch screen) –– datorskärm som kan styras genom att man pekar på (vidrör) text och bilder som visas på skärmen. Fingret ersätter alltså musen. – Surf­plattor som iPad kan beskrivas som pek­­skärmar med inbyggd dator. Det finns också datorer som har både tangent­bord och pekskärm, till exempel Microsofts Surface och One laptop per childs XO-4 Touch. Smarta mobiler har nästan alltid pekskärm. – Pek­skärmar i olika ut­föranden har funnits sedan åt­minstone 1980-talet. De används ofta som informa­tions­termi­naler i offentliga miljöer, eftersom de är lätta att förstå sig på och saknar lösa delar. Datorer med pekskärm kallas ibland för pek­datorer (jämför med penn­datorer). – Ergo­­nomiskt anses pek­skärmar olämpliga för skriv­­bords­­datorer. Att sträcka ut armen för att vidröra bild­­skärmen blir trött­­samt i längden, se gorilla­arm. – Pek­skärmar som klarar mer avan­cerade instruk­tioner med två eller flera fingrar kallas för multi­pek­skärmar.

[bildskärmar] [styrdon] [ändrad 11 juni 2017]