karpaltunnelsyndrom

smärta eller domningar i handen på grund av att en nerv har kommit i kläm i karpal­tunneln. – Karpal­tunnel­syndrom är en vanlig skada bland personer som arbetar mycket med datorer eller med kassa­apparater. Men det uppstår också hos andra. – Karpal­­tunneln är en trång passage i hand­leden där bland annat en nerv passerar. Den uppåt­vinklade hand­ställning som lätt upp­står vid tangent­bords­arbete gör passagen ännu trängre, vilket kan leda till att nerven kommer i kläm. Det leder i sin tur till smärta eller domningar. – Karpal­tunnel­syndrom kan före­byggas genom en lämplig arbets­ställning, till exempel ett under­lag för hand­leden och genom att man använder styr­platta i stället för mus. Det kan också av­hjälpas med en enkel operation som vidgar karpal­tunneln. – Karpal­tunnel­syndrom räknas som en be­lastnings­skada. – På engelska: carpal tunnel syndrome, en typ av repetitive strain injury. – Fler it-relaterade besvär, klicka här.

Dagens ord: 2014-11-29