musarm

allmän beteckning på kroppsliga besvär som orsakas av mus­­användning. Det kan vara värk och stel­het i fingrar, händer, armar, särskilt i arm­bågen (så kallad tennis­­arm­båge), axlar och nacke. Det brukar upp­träda på samma sida som den arm som man manövrerar musen med. – Mus­­arm före­byggs genom att man und­viker att använda mus och i stället använder styr­platta eller något liknande. Man kan också se till att ha musen fram­för sig, mellan datorn och magen – inte vid sidan av tangentbordet. Det är också viktigt att resa sig från arbets­platsen och sträcka på sig ofta. – Behandling är massage, sjuk­gymnastik och antiinflam­matoriska medel. – På engelska kallas musarm ibland för computer mouse fatigue, men ofta an­vänds bara det över­gripande be­greppet repetitive strain injury, RSI eller, mer precist, mechanical onset repetitive strain injury. – Se belastningsskada och Internationella mus­arms­dagen.

[belastningsskador] [ändrad 24 september 2018]