disklös

om program: som körs enbart i arbetsminnet. – Ordet används främst om stora tillämpningar och databaser som körs helt och hållet inlästa i arbetsminnet (minnesdatabaser). Detta gör dem mycket snabbare än om de hade fungerat på det traditionella sättet, alltså genom att data flyttas fram och tillbaka mellan arbetsminne och lagringsminne. – På engelska: diskless. – Ordet disklös har alltså inget att göra med övergången från hårddiskar till SSD.

[programkörning] [ändrad 16 augusti 2019]

data execution prevention

(DEP) – en säkerhetsfunktion som gör det svårare att smussla in oönskade program i datorer. – Vissa oönskade program placerar nämligen körbar kod i delar av datorns minne som normalt bara innehåller läsbara data, inte körbar kod. (Ett exempel på sådana intrång är buffertöverfyllning, betydelse 2.) DEP hindrar datorn från att köra programkod som lagrats i de delar av minnet som har reserverats enbart för läsning och skrivning av data. Detta försvårar eller omöjliggör en del former av sabotage, men inte alla. DEP ingår numera i alla vanliga operativsystem. (Mer i Wikipedia.)

[it-säkerhet] [minnen] [ändrad 9 juli 2020]