buffertöverfyllning

(buffer overflow), även: buffertöversvämning:

  1. – fel vid programkörning: programmet försöker lagra mer data i en buffert än det finns plats för. Detta kan leda till att den överskjutande datamängden hamnar på fel ställe och tränger ut andra data;
  2. – en form av datasabotage: angriparen hittar en oskyddad buffert i ett program och fyller den med egna data. Det kan antingen vara körbar kod (ett program) eller data. Om angriparen lägger in körbar kod kan han få programmet att bete sig på nya, oftast destruktiva sätt. Om angriparen fyller bufferten med data leder det troligen till att programmet kraschar. – Kallas på engelska också för buffer overrun.